א' תקפה את ס' וגרמה לה לחבלה מדממת בפניה. א' זומנה לחקירה אך בטרם התייצבה בתחנת המשטרה, פנתה למשרד לשם קבלת ייעוץ וליווי בחקירה.

 

 

עו"ד חגית רונן נפגשה עם א', הסבירה לה בפני מה היא עומדת, כיצד מתנהלת החקירה ואף ערכה עם א' מספר סימולציות. א', שכף רגלה מעולם לא דרכה בתחנת המשטרה ומעולם לא נהגה באלימות כלפי אף אדם, הייתה נסערת ומבולבלת ובכל פעם שעוה"ד חגית רונן עימתה אותה מול החשדות היא שינתה את גרסתה, התבלבלה וסתרה את דבריה הקודמים, מה שבהכרח מהווה בעיה.

 

 

עוה"ד חגית רונן זיהתה את הבעיות ומצאה את הנוסחה המתאימה לא' כך שתמסור את גרסתה מבלי שתזיק לעצמה ותחמיר את מצבה המשפטי.

 

לאחר החקירה, עורכת הדין חגית רונן יצרה קשר עם החוקר המטפל, שוחחה עימו, והביאה לסגירת התיק כנגד א'.

 

 

הנה כי כן, מקרה זה, כמו מקרים רבים אחרים בהם טיפל משרדנו, ממחיש היטב את החשיבות בהתייעצות עם עו"ד פלילי טרם ההגעה לתחנת המשטרה ומסירת גרסה. התייעצות עם עו"ד פלילי בשלבים המוקדמים תשפיע בהכרח על תוצאות ו/או סיכויי התיק הפלילי.

 

 

חשוב לזכור, כי זכות ההיוועצות בעורך דין בטרם חקירה משטרתית מושרשת בהלך הפלילי ולפיכך, אין מקום לחששות, למחשבות או תהיות ורצוי לממש הזכות. מי שמוותר על זכותו לא נתפס אמין יותר בפני המשטרה נהפוך הוא, מי שמוותר על זכותו מגלה במוקדם או במאוחר כי עשה טעות מרה.

 

 

החוקר מפרט בפני החשוד את החשדות המיוחסים לו ומקריא בפניו את זכויותיו; לשמור על זכות השתיקה ולהיוועץ בעורך דין. רק לאחר שהחוקר מוודא, כי החשוד מבין את זכויותיו (הדבר מתבצע באמצעות חתימה על תוכן האזהרה) - מתחילה החקירה.

 

 

ישנם מספר כללים של עשה ואל תעשה בהליך חקירה. יחד עם זאת, לא כל כלל מתאים לכל מקרה וכל מקרה לגופו, ומכאן חשיבות ההיוועצות בעורך דין פלילי.

 

 

להלן מספר טיפים הרלוונטיים לשלב החקירה:

 

 

· עשה- יש להבין מה החשדות המיוחסים לך ולענות על השאלות ביחס לחשדות אלו בלבד.

· תעשה- תסכים למתן ט.א. או ד.נ.א. שכן, בכל מקרה החוקר ישיג המבוקש בתחבולות.

· תעשה- ככל ואם אינך שומר על זכות השתיקה, מסור גרסה אחת יחידה.

· תעשה- תענה לשאלות החוקר בקצרה.

· אל תעשה- אל תיתפס לפטפטנות יתר.

· אל תעשה- אל תרכוש חברים חדשים במתחם המשטרה.

· אל תעשה- אל תשתף פעולה עם חקירה נוספת, תפנה לחקירה הראשונה שם נמסרה גרסתך.

· אל תעשה- אל תענה באופן בררני ו/או סלקטיבי לשאלות.

 

 

לסיכום,

 

אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם חקירה במשטרה. היוועצות בשלב מקדמי יכולה לייתר את ההליך הפלילי.

נחקר אחד אינו דומה למשנהו ומקרה שארע אינו דומה לאחר ולפיכך, אין כללים אחידים בקשר למותר ואסור לעשות בשלב החקירה.