מכירת משקאות משכרים לקטינים ההיבט המנהלי וההיבט הפלילי

 

 

בעל עסק, קיוסק, חנות לממכר מוצרי מזון מהיר, חטיפים ומשקאות משכרים - לא אחת נתפסים מוכרים משקה משכר לקטין. לעיתים, מדובר בביקורת יזומה של המשטרה לאיתור בעלי עסק העוברים על החוק.

 

 

סעיף 23(א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה-1968, מתיר לקצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה לסגור לאלתר חצרים בהם עוסקים במכירת משקאות משכרים, אם נוכח כי הדבר דרוש לשלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר וזאת לתקופה שלא תעלה על 30 יום.

 

בסעיף 193א לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, קבע המחוקק כי מכירת משקאות משכרים לקטין בידי בעל עסק, מנהליו או עובדיו, מהווה עבירה, ואיפשר לקצין משטרה בכיר להורות על סגירת העסק.

 

 

תכלית החקיקה, להלחם בתופעה המתגברת של שתיית משקאות משכרים על ידי קטינים, אשר חלקם אף מבצעים עבירות בהשפעת משקאות אילו.

 

 

יוער, כי מותר למשטרה להשתמש בכוח סביר כדי לבצע צו סגירה.

 

 

מדובר בצעד דרקוני, לו יש השלכות מרחיקות לכת על בית העסק וגרימת נזק כלכלי כבד לבעלי העסק ומשפחתו, לעובדים שכירים במקום ולספקים.

 

 

מאחר שמדובר בצו מנהלי הרי שלבעל העסק זכות שימוע בטרם קבלת החלטה בדבר סגירת העסק.

 

 

לעיתים, הצדדים מצליחים להגיע להסכמות עוד בשלב השימוע.

 

 

חשוב לציין, כי הליך השימוע הוא משמעותי לעסק ולעומד בראשו, לפיכך מומלץ להגיע לשימוע בליווי וייצוג עו"ד. בהתאם לסעיף 23 לחוק, מעסיק אשר הוצא נגדו צו סגירה רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הצו.

 

 

קו ההגנה של מרבית בעלי העסקים הוא, "טעות במצב דברים". קרי, הקטין נראה בגיר ולכן לא נראה צורך לבקש ת"ז וכי לא ניתן לצפות מבעל העסק לנחש כי מדובר בקטין.

 

 

טענת הגנה נוספת היא משך צו הסגירה, האם הצו הוא מידתי, סביר בנסיבות המקרה. לעניין המבחן להפעלת שיקול הדעת של רשות מנהלית ראה בג"צ 2665/98 נחום נ' מפקד מרחב דן,פ"ד נ"ב (2) 454. כך למשל, בית המשפט קבע כי החלטת ממונה לצו סגירה ל- 10 ימים, במקרה של 5 מקרים של מכירת משקאות משכרים לקטינים, הינה מידתית (ב"ש (י-ם) 5661/07 בעניין ציצאשווילי).

 

 

 

מלבד ההליך המנהלי, לו יש השלכות לעניין רישיון העסק, לעיתים קרובות, מוגש כתב אישום כנגד מי שביצע את המכירה בפועל.

 

מדובר בעבירה כלכלית הקובעת בצידה עונש מאסר.

 

על פי סעיף 193א'(א1), לחוק העונשין התשל"ז-1977, דינו של מי שמוכר אלכוהול לקטינים - מאסר 6 חודשים. על פי האמור בסעיף קטן ג', בעל עסק או עובד בעסק, שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם, המבקש שיספקו לו משקה משכר, להציג תעודת זהות בה ניתן לוודא את גילו. אם אותו אדם לא הציג תעודה, לא יסופק לו המשקה המבוקש.

 

כמו כן, על פי סעיף קטן ד', חובה על בעל עסק להציג שילוט האוסר על מכירת משקאות משכרים לקטינים, וכן על חובת מתן תעודת זהות במקום בולט בעסק.

 

על פי סעיף קטן ה', מי שלא מקיים את האמור לעניין השילוט רואים אותו כמי שהפר תנאי מתנאי רישיון העסק.

 

יצוין, כי מלבד הרשעה בפלילים והסיכון למאסר, קיימת אפשרות כי התביעה תבקש להשית על הנאשם קנס בסכום של אלפי שקלים.

 

לשם הקטנת הנזק בהיבט המנהלי והפלילי חשוב להתייעץ עם עו"ד .