שלח הודעה ללא התחייבות

חוזים והסכמים

 
מאת: עודד פרץ ושות`, משרד עורכי דין    053-9429004| פורסם ב: 25/07/2013 | צפיות: 2123
  • איזור: אזור המרכז
  • כתובת: בני רייך 21 (שכונת קרית השרון)
  • עיר: נתניה
  • טלפון: 053-9429004
רוצה שנחזור אליך?
אל עודד פרץ ושות`, משרד עורכי דין

דיני חוזים והסכמים


קראו עוד בתחום

אחת הדרכים לעושר ולאושר הינה בבחירות מוצלחות בדבר כריתת הסכמים שונים במהלך החיים, ובפרט לאילו חוזים והסכמים לא להכנס!  חוזה הוא דבר רצוני. ככל שישנה כפיה או עושק או לחצים בלתי סבירים, ניתן לבקש את ביטולו. כנ"ל במקרים של הטעייה וטעות.

 

כלל הברזל הוא שחוזים מחייבים והנטל הוא על הצד שמבקש להתנער מחוזה עליו הוא חתום.

 

ככלל, חוזים בע"פ הינם תקפים, אך ישנם מקרים בהם הדין קובע כי ההסכם חייב להיות בכתב. למשל, הסכמי מכר מקרקעין, הסכמי מתנה, הסכם שכר טרחה בין עורכי דין.

 

חוזה בע"פ הינו תקף, ואולם ייתכן ויהיה קושי בפן הראייתי, קרי בהוכחתו של החוזה.

 

החוזה מושתת על כוונתם המשותפת של הצדדים. לצדדים חייבת להיות כוונה ליצור יחסים משפטיים שהינם ברי אכיפה במערכת בתי המשפט.

 

כוונתם של הצדדים היא גם שתקבע את הפרשנות שיש ליתן לחוזה.

 

החוזה, תוכנו ומטרתו, חייבים להיות חוקיים. חוזה לרציחתו של אדם הינו בלתי חוקי ובלתי אכיף.

 

הצדדים לחוזה חייבים להיות בעלי כשרות משפטית לכרות אותו. חוזים ע"י קטינים או לוקים בנפשם אינם מחייבים ובטלים.

חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול.


חוזה הינו עובדה היסטורית, והוא בא לעולם במקום מסויים ובזמן מסויים.

 

הפסיקה קבעה כי הצגת פריטים למכירה בחנות אינה מהווה הצעה, והצרכנים הם המציעים, והחנות יכולה לבחור לקבל את הצעתנו או לדחותה.

 

ברגע שהמציע מציע הצעה, לניצע יש זמן סביר לקבלה ואם לא עשה כן ההצעה פגה מאליה.

בפסק הדין ע"א 7824/95 יצחק תשובה נגד ארנון בר נתן נפסק כי ההצעה נמשכה חזרה בטרם הצד השני קיבל אותה ולכן לא נכרת הסכם.

קבלה מסויגת של הצעה בעצם מהווה הצעה חדשה. על מנת שייכרת חוזה ההצעה צריכה להתקבל כמות שהיא.

 

בפסק הדין אדרת שומרון נאמר כי קיבול יכול להיות גם בהתנהגות ולא רק במפורש. קבלת מוצר ושימוש בו יש בה משום קיבול שבשתיקה.

בפסק הדין ע"א 784/81 שפיר נגד אפל הוכח קיומו של קשר גרימתי בין הכפייה לבין עשיית החוזה, ולכן החוזה בוטל. הנפגע חייב לבקש את ביטול החוזה במידית לאחר הסרת הגורם בשלו חויב להתקשר בחוזה ולא רשאי להמתין זמן רב.

 

בפסק הדין ע"א 838/75 ספקטור נגד צרפתי דובר על הטעיה ומרמה שמצדיקה ביטולו של חוזה.

 

בפסק הדין ע"א 3601/96 עמית בראשי, בית המשפט העליון ביטל את ההסכם בשל עושק שהוופעל כלפי אדם חלש מנטלית, ואולם בפסק הדין ע"א 338/85 שפיגלמן נגד צ'פניק נפסק כי עיקרון קדושת החוזים גובר בנסיבות וכי ישנו גבול להתערבותו של בית המשפט, אדרבא כאשר הטוען לפגיעה הוא איש עסקים מיומן ומנוסה.

 

פערי ידע וניסיון לא מהווים, לכשעצמם, עילה לביטול הסכם, שכן יש לאזן טענות אילו כנגד עקרון ההסתמכות של הצד השני על החוזה.

בפס"ד ארואסטי נגד קאשי נפסק כי בית המשפט יבטל הסכמי פשרה לעיתים רחוקות שכן אילו מטבעם כוללים תמחור סיכונים.

 

נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט אהרון ברק קבע כי חובת תום הלב משתרעת על כל ענפי המשפט, ועל דיני החוזים בפרט.

 

פס"ד 1049/94 דור אנרגיה וע"א 986/93 קלמר נגד גיא- דרישת תום הלב לעיתים יכולה לגבור על דרישת הכתב. בית המשפט לא יאפשר לצד להתחמק מחוזה בחוסר תום לב ובתירוצים טכניים.

 

ע"א 661/88 חייימוב נגד חמיד- הסכם בדבר כסף גנוב הינו בלתי חוקי ובלתי אכיף, והשופט לא ישתתף בהלבנת הון.

סעיפים בהסכמי עבודה המגבילים את חופש העיסוק והתחרות באופן בלתי סביר - אין להם תוקף. ע"א 2600/90 עלית נגד סרנגה. אגד נגד משיח.

 

בפסק הדין שיכון עובדים נגד זפניק ע"א 829/80 וכן ברוט נגד ישופה נפסק כי ויתור חוזי מראש על הזכות לתבוע הינו בלתי תקף.

זכות הפנייה לבית המשפט היא זכות חוקתית ואין לשלול אותה באופן גורף ומראש.

 

הסכמתו של אדם שירצחו אותו אינה מוכרת ע"י החוק.

 

הסכם קואליציוני אינו הסכם שהצדדים התכוונו לתת לו תוקף משפטי והוא אינו אכיף בבית משפט.

 

צד שנוהג כאילו הוא כורת חוזה, מחויב בו, אפילו אם אח"כ יטען כי לא התכוון להתקשר בהסכם, והמבחן הוא מבחן אוביקטיבי קרי האם האדם הסביר היה מניח כי נכרת חוזה מחייב משפטית.

 

הפסיקה קבעה כי ברגע שנוצרה הסכמה לגבי מוצר ומחיר - אזי חוזה נכרת. את שאר הפרטים הלא חיוניים, הדין והפסיקה משלימים מאליהם. ע"א קפולסקי נגד גני גולן.


מקום כריתת החוזה הוא רלבנטי לשאלה איזה דין יחול עליו וזמן כריתתו רלבנטי לשאלות התיישנות וכולי.

 

הפרת חוזה יכולה להצדיק את ביטולו ותביעת פיצויים. רצוי לתת לצד המפר התראה טרם מבטלים את החוזה. הצד הנפגע צריך להחליט אם הוא מסכים לביטול ותובע פיצויים או האם הוא מתנגד לביטול, דורש אכיפה, ותובע פיצויים. דרישותיו צריכות להיות עקביות. רוכש של מוצר לא רשאי להסכים לביטולו של חוזה ואז לדרוש את המוצר עצמו, אלא פיצוי בלבד.

 

הפרה יסודית וחמורה לא מצריכה התראה טרם ביטול, ואולם רצוי כאמור להתריע בכל מקרה ולמען הזהירות, ולמען שבית המשפט לא יקבע מאוחר יותר שהביטול נעשה שלא כדין.

 

פסק דין שלום נגד מוטה ע"א 158/80 קבע כי לשון גורפת בה כל הפרה היא יסודית איננה קבילה.

 

פסק דין אדמונד ביטון 44/75 לא איפשר את ביטול החוזה בשל איחור של 6 ימים בלבד בתשלום. חובת תום הלב גוברת על כל הוראה טכנית בחוזה, וגם ביטול חוזה חייב להעשות בתום לב ובסבירות. אסור לצד לחוזה להכשיל בכוונה את חברו.

 

הנפגע חייב לצמצם את נזקיו כחלק מחובת תום הלב - ע"א 195/85 בנק איגוד.


לעיתים קובעים הצדדים פיצוי מוסכם להפרה. בית המשפט יכול להפחית פיצוי זה אם הוא מוגזם - ע"א 18/89 חשל נ' פרידמן.

 

אם חוזה מכיל חיובים שהינם שלובים ומותנים זה בזה, צד יכול לעכב ביצוע עד שהצד השני מוכן לקיים את חלקו - ע"א 594/75 ג'רבי נגד הייבלום, ע"א 2825/97 מוחמד אבו זייד.


חוק החוזים האחידים עוסק בחוזים סטנדרטיים ושבלונים בהם ארגונים גדולים עושים שימוש אל מול קהל בלתי מוגבל של לקוחות. לבית המשפט סמכות לבטל תנאים מקפחים בחוזים אילו, למשל כאלו המונעים פיצוי או גישה לערכאות שיפוטיות. ע"א 294/91 חברת קדישא נגד קסטנבאום.

 

נפסק כי טעותו של צד בכדאיות הכלכלית של העסקה אינה עילה לביטול החוזה.

 

חוזה שכירות הוא חוזה ספציפי. ההוראות לגביו מצויות גם בחוק השכירות והשאילה.

פסק דין סאסי נגד קיקאון עוסק בביטול חוזה בשל עושק.

 

הפסיקה קבעה כי במקרה של מחלוקת פרשנית, תועדף הפרשנות שכנגד המנסח - ת"א 15967/06 קרביץ.

 

חוזה מכר מרחוק ניתן לבטל בתוך 14 ימים וכל עוד לא פתחנו את אריזת המוצר או קבלנו את השירות. ההוראות כלולות בחוק הגנת הצרכן. המוכר חייב בהחזרת הכסף.

 

אין באמור לעיל משום ייעוץ מחייב.
 

 


עודכן ב: 25/07/2013

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפט אזרחי
חדשות ופסקי דין בנושא משפט אזרחי
במסגרת תביעות הדדיות שהגישו שכנים מאותה קומה בבניין, הם טענו זה כנגד זה כי הוטרדו על ידי הצד השני, תוך איומים, מטרד ופגיעה בפרטיות. לאחר שהתגלה כי זוג השכנים כינו את שכנתם רוסיה מסריחה, רוסיה מכוערת ועוד, הם חויבו בפיצויים של 60 אלף שקלים עקב לשון הרע
מאת: LawGuide | 02/06/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


מנשה - רון משרד עו"דמנשה - רון משרד עו"דאזור המרכז053-8007619יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים
עודד פרץ ושות` עודד פרץ ושות` אזור המרכז053-9428566עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה
עו"ד עפרה גבישעו"ד עפרה גבישאזור השפלה והסביבה 053-9386036עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
משרד עו"ד רן קוסטיצקימשרד עו"ד רן קוסטיצקיאזור הדרום053-8007676המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
אליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאזור המרכז053-6130820מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.