שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג משפט אזרחי ייצוג משפטי בבית משפט

ייצוג משפטי בבית משפט

 
מאת: עודד פרץ ושות`, משרד עורכי דין    053-9429004| פורסם ב: 24/08/2010 | צפיות: 4836
  • איזור: אזור המרכז
  • כתובת: בני רייך 21 (שכונת קרית השרון)
  • עיר: נתניה
  • טלפון: 053-9429004
רוצה שנחזור אליך?
אל עודד פרץ ושות`, משרד עורכי דין

ייצוג משפטי בבית משפט


קראו עוד בתחום

 ייצוג משפטי בבית משפט -עו"ד עודד פרץ

 

 


ליטיגציה וייצוג משפטי בבתי משפט מצריכים את ידיעת הדין המהותי, הטכני והפרוצדורלי, כך שזכויות מהותיות לא תרדנה לטימיון.


לפני הגשתה של תביעה לבית המשפט, יש לבחון מהו הפורום המשפטי המתאים והנכון להגשת התביעה.

 

 

חוק בתי המשפט קובע את הכללים לגבי הסמכות המקומית והעניינית.

 

 

סמכות מקומית עוסקת בשאלה באיזה מקום נגיש את התביעה, האם לבית משפט בעכו או באשדוד? האם ניתן בשניהם ע"פ בחירתנו?

 

סמכות עניינית עוסקת בשאלה לאיזה סוג של פורום שיפוטי נגיש את התביעה. האם לבית משפט השלום, למחוזי, תביעות קטנות, בית הדין לעבודה, בית המשפט העליון?

 

 

החוק קובע כללים ברורים לגבי נושאים אילו. תביעה שתוגש לפורום בלתי מתאים עלולה להמחק בליווי הוצאות או שתועבר לפורום המתאים, והדבר עלול להיות כרוך בעלויות ובאובדן זמן וחבל.

 

 

כך למשל, תביעות גירושין יוגשו לבית הדין הרבני בלבד. תביעה לפיצוי פיטורין וכולי לבית הדין לעבודה בלבד, תביעות בקניין רוחני למחוזי.

 

תביעות כספיות עד סך מסויים של מספר עשרות אלפי ש"ח ניתן להגיש או בתביעות קטנות או בבית משפט שלום. בתביעות קטנות ככלל אסור ייצוג משפטי. עניין מורכב ייתכן ויועבר ממילא לבית משפט השלום ויש לקחת זאת בחשבון מראש.

 

 

ככלל, תביעות כספיות שסכומן עד 2.5 מליון ש"ח מוגשות לבית משפט השלום, ותביעות שסכומן גבוה יותר לבית המשפט המחוזי. פסק דין רע"א 5585/05 כלל נגד מן.

 

 

בית המשפט הוא היחיד המוסמך לדון בנושא הבעלות או החכירה לדורות במקרקעין.

 

 

תביעות פינוי תוגשנה בשלום.

 

תובע רשאי להפחית את סך תביעתו על מנת לשלם אגרה מופחתת.

נושא של בעלות או חכירה לדורות בקרקע נדונה בבית המשפט המחוזי בלבד, וזאת על פי סעיף 51 לחוק בתי המשפט ופסק הדין ע"א 37/59 שמש נגד מפעל המים. לוי נגד עקריש. חסן נגד פלדמן.

 

בפסק הדין אלגריה נגד אברמוב נפסק כי הריסת קיר תדון בבית המשפט המחוזי.

ענייני שימוש במקרקעין וחזקה ידונו בבית משפט השלום. כך לגבי תביעות פינוי למיניהן.

 

תביעות כספיות מוגשות בדרך כלל במקום בו יושב הנתבע או עיסקו, או במקום בו נגרם הנזק או הופר חוזה.

 

על התובע הנטל להוכיח טענותיו בהליך אזרחי על לשון המאזניים, קרי ברמת הוכחה הגבוהה מחמישים אחוזים. בהליך הפלילי הנטל הוא גבוה יותר- מעל לספק סביר.


מנגד, כאשר הנתבע טוען למשל כי אכן נטל הלוואה אך החזיר אותה, הנטל עובר אליו להוכיח את שטוען.

 

בפסק הדין טפר נגד מרלה נפסק כי לתובע מותר לטעון טענות משפטיות חלופיות, אך לא כאלו עובדתיות, זולת אם מציין שהמצב העובדתי לאשורו אינו ידוע לו.

 

תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 הן החקיקה המרכזית לגבי סדר הדין האזרחי וההיבט הטכני של ייצוג משפטי בבתי המשפט השונים.


סדרי ההליך האזרחי, בגדול, הינן כאלו:

 

התובע מגיש תביעה, לנתבע יש 30 ימים להגיש כתב הגנה. אם הנתבע לא מגיש כתב הגנה במועד אזי התובע יכול לבקש פסק דין לטובתו שלא בפניו. לנתבע זכות לבקש ביטולו של פסק דין שניתן שלא בפניו, ובית המשפט רשאי לבטלו, בדרך כלל בכפוף לפסיקת הוצאות.

 

לאחר שמוגש כתב הגנה, נקבע מועד לדיון. ככל שלא מושגת פשרה מתקיים דיון הוכחות בו הצדדים מביאים את ראיותיהם. לאחר מכן הצדדים מגישים סיכומים לבית המשפט, בליווי אסמכתאות משפטיות. לאחר מכן ניתן פסד דין. על פסק הדין ניתן לערער, בד"כ תוך 45 ימים. הערעור הראשון הוא בד"כ בזכות.

 

לצורך ערעור שני דרושה בקשה לרשות לערער. בערעור לא מובאות בד"כ ראיות חדשות, אלא במקרים חריגים. לצורך הגשת ערעור יש צורך בהפקדת ערבות להבטחת הוצאות במקרה שהערעור ייכשל.


תובע החושש כי הנתבע יעלם לחו"ל או יבריח נכסיו יכול לבקש מבית המשפט סעד זמני אשר מטרתו היא שימור המצב הקיים על מנת להבטיח את קיומו של פסק הדין ככל שיינתן לטובתו.

 

כל בקשה לבית המשפט טעונה בתצהיר בעל הדין המאומת ע"י עו"ד.

 

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד נפסקים ע"י בית המשפט בד"כ לטובת המנצח בהליך.


צ'קים ניתן להגיש לביצוע ישירות בלשכת ההוצאה לפועל.

 

סדר דין מקוצר הינו הליך בו התביעה מגובה במסמך ובסכומים קצובים. בהליך זה לנתבע אין זכות הגנה מוקנית והוא צריך לקבל רשות להגן.


תביעה בסדר דין מהיר היא תביעה שסכומה פחות מ-50 אלף ש"ח. בתביעה זו ישנו הליך גילוי מסמכים מוקדם.

 

לתביעה מותר לצרף מספר תובעים או נתבעים.

 

על התובע לתבוע מראש את כל סעדיו או לבקש פיצול סעדים, שלא כן לא יהא רשאי להטריד את הנתבע פעם נוספת וישנו עיקרון סופיות הדיון.

 

תובע רשאי להגיש בקשה לתיקון כתב תביעתו, ואולם ייתכן כי הטרחת הצד השני תלווה בפסיקת הוצאות.

 

צד המעכב או מסרבל את ההליך, לרבות באמצעות הכחשות סתמיות, עלול לספוג צו חיוב בהוצאות כנגדו.

סדרי הדין כפופים לדיני הראיות, וישנן ראיות בלתי קבילות בהן לא ניתן לעשות כל שימוש.


מותו של אדם אינו מפיג את העילה האזרחית כנגדו.

 

ניתן לתבוע ולאחד מספר עילות כנגד אותו נתבע.

 

נתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד אשר דינה כתביעה עצמאית לכל דבר ועניין.

 

 

נתבע יכול גם להעלות טענות קיזוז.

 

כתבי טענות, כדוגמת כתב תביעה או כתב הגנה, צריכים להיות מוגשים מודפסים, אך בתביעות קטנות ניתן להגיש כתובות בכתב יד קריא.

בתביעות קטנות דנים בנושאים פשוטים ואם עולה סוגיה מורכבת צפוי שהתיק יועבר לבית משפט השלום.

 

מרגע שהוגשה תביעה לבית המשפט, ניתן להסירה רק בהסכם פשרה או לאחר מתן פסק דין.

 

שופטים נוטים ללחוץ על הצדדים להתפשר מפאת העומס הגדול בבתי המשפט.

 

כתב תביעה חייב להראות עילה מוכרת וכן יריובות משפטית בין הצדדים אחרת ימחק על הסף.

כתב תביעה יכיל טיעונים משפטיים ועובדתיים, אך לא את הראיות.

 

ככל שסך התביעה גבוה יותר, כך אגרת המשפט גבוהה יותר ואי תשלומה עלול להביא למחיקת ההליך המשפטי.

 

הליכי גילוי מוקדם כוללים דרישות להודות בעובדות, לענות על שאלונים, לגלות מסמכים. מטרת הליכי הגילוי המוקדם הוא לייעל את ההליך ולחסוך זמן שיפוטי.

אם ניתן צו שיפוטי לגילוי מוקדם וצד לא נעתר לו, בית המשפט רשאי למחוק את כתב תביעתו או הגנתו, לפי העניין.

 

על הנתבע בכתב הגנתו להתייחס נקודתית לכל טענה וטענה בכתב התביעה. טענה שהנתבע לא התייחס אליה - כאילו הודה בה.

כאשר צד מבקש להוכיח עובדות המצריכות מומחיות, עליו להגיש חוות דעת מומחה, אשר המומחה חתום עליה בתצהיר. דוגמא- חוות דעת רפואית של רופא.

 

במסגרת שלב ההוכחות, כל צד רשאי להביא את עדיו.

ככל שהנתבע לא ממלא אחר פסק דין שניתן כנגדו, ניתן להגיש את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

 

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב.
 

 


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפט אזרחי
חדשות ופסקי דין בנושא משפט אזרחי
במסגרת תביעות הדדיות שהגישו שכנים מאותה קומה בבניין, הם טענו זה כנגד זה כי הוטרדו על ידי הצד השני, תוך איומים, מטרד ופגיעה בפרטיות. לאחר שהתגלה כי זוג השכנים כינו את שכנתם רוסיה מסריחה, רוסיה מכוערת ועוד, הם חויבו בפיצויים של 60 אלף שקלים עקב לשון הרע
מאת: LawGuide | 02/06/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


אליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאזור המרכז053-6130820מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.
מנשה - רון משרד עו"דמנשה - רון משרד עו"דאזור המרכז053-8007619יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
משרד עו"ד רן קוסטיצקימשרד עו"ד רן קוסטיצקיאזור הדרום053-8007676המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
עו"ד עפרה גבישעו"ד עפרה גבישאזור השפלה והסביבה 053-9386036עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
עודד פרץ ושות` עודד פרץ ושות` אזור המרכז053-9428566עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה