שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג הוצאה לפועל וחובות משמעותו של הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל

משמעותו של הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל

 
מאת: אבירם גולדשטיין, משרד עורכי דין    | פורסם ב: 21/08/2013 | צפיות: 3048
רוצה שנחזור אליך?
אל אבירם גולדשטיין, משרד עורכי דין

כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו באופן תקין, קיים בהוצאה לפועל מנגנון של "איחוד תיקים", מנגנון זה מאפשר לחייב לשלם לכל נושיו במרוכז, בהתאם ליכולתו האמיתית ובהתאם לתוכנית תשלומים אשר תתפרס על פני פרק זמן סביר


קראו עוד בתחום

משמעותו של הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל:

מבוא:

לעיתים אדם מוצא עצמו חייב כספים למספר נושים, כאשר רבים מהם פועלים נגדו באמצעות ההוצאה לפועל, פעמים רבות החייב מוצא עצמו במצוקה קשה ללא יכולת לפרוע את כל חובותיו בו זמנית. עבור אותו חייב אשר מעוניין באמת ובתמים להסדיר את כל חובותיו, הדבר כמעט בלתי אפשרי, שכן בכל רגע הוא נתון ללחצים נפרדים מצד כל אחד מנושיו. בכדי להקל על מצוקתו של החייב ובכדי לאפשר לו להסדיר את חובותיו באופן מסודר ותקין, קיים בהוצאה לפועל מנגנון של "איחוד תיקים", מנגנון זה מאפשר לחייב לשלם לכל נושיו במרוכז, בהתאם ליכולתו האמיתית ובהתאם לתוכנית תשלומים אשר תתפרס על פני פרק זמן סביר.

על חייב המעוניין לאחד את תיקי ההוצאה לפועל שנגדו, להגיש את בקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו מרבית התיקים נגדו (יחד עם זאת, לבקשת מרבית הנושים, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע בכל שלב כי איחוד התיקים יתנהל בלשכת הוצאה לפועל אחרת).

חשוב להדגיש כי תיקי מזונות, משכון/ משכנתא, תיק בעניין שאינו כספי ועניין שהועבר לבית משפט וטרם הוכרע בו סופית, אינם ניתנים לאיחוד עם תיקים אחרים.

תוצאות הגשת הבקשה לאיחוד תיקים

לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים וכל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים על-פי הבקשה, ההליכים בכל התיקים ימשכו כרגיל, לא יושהו ולא יפסקו, למעט במקרים מיוחדים. בנוסף, כל תיק הוצאה לפועל נוסף שיפתח כנגד אותו חייב לאחר שהוגשה הבקשה לאיחוד תיקים, יצורף לבקשת האיחוד.

כמו כן, מרגע הגשת הבקשה וכל עוד לא ניתן הצו לאיחוד תיקים, יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ. למעט במקרים בהם מחליט רשם ההוצאה לפועל בהתאם לבקשת החייב כי קיימים טעמים מיוחדים שלא לתת לחייב צו עיכוב יציאה מן הארץ.

התנאים לדיון בבקשת האיחוד

החייב יצרף תצהיר לבקשה לאיחוד תיקים ויחד עם הגשת הבקשה ישלם החייב סכום של 3% מיתרת החובות התלויים ועומדים נגדו בלשכה בה הגיש את הבקשה, ולאחר מכן ימשיך החייב וישלם בכל חודש 3% מיתרת החובות עד להחלטה בבקשת האיחוד שהגיש.

חקירת יכולת כתנאי להחלטה בבקשת האיחוד ומבחן יכולת הפרעון

לפני שיחליט בבקשה חייב רשם ההוצאה לפועל לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו כדי לברר את יכולתו האמיתית של החייב להשיב את חובותיו.

רשם ההוצאה לפועל ייתן לכל אדם הנוגע בדבר, הזדמנות לטעון טענותיו ולאחר מכן רשאי הרשם להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה.

לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הבאים:

א. שנתיים- אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.

ב. 3 שנים- אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח אך אינו עולה על 100,000 ₪.

ג. 4 שנים- אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.


במידה והחייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו במועדים הנ"ל, רשם ההוצאה לפועל עשוי להכריז על החייב כ"חייב מוגבל באמצעים" (להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים קיימות משמעויות אופרטיביות רבות שהינם נושא למאמר נפרד). יחד עם זאת, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבל את בקשת האיחוד גם כאשר החייב מסוגל לפרוע את חובותיו בפרקי זמן ארוכים יותר מאלה הנזכרים לעיל, כאשר קיימים טעמים מיוחדים לכך או כאשר כל הזוכים (הנושים) מסכימים לכך.

דחיית הבקשה

רשם ההוצאה לפועל רשאי ביוזמתו או על פי בקשה, לדחות את בקשת האיחוד, בין היתר רשאי הוא לדחותה אם היה לו יסוד להניח כי נתקיים אחד מאלה:

החייב מסר מסמכים כוזבים או שהעלים פרטים, החייב לא מסר מידע מלא על נכסיו או על חובותיו, לאחר שהגיש את הבקשה החייב קיבל על עצמו חיוב או הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו, נפתח כנגד החייב תיק הוצאה לפועל נוסף והחייב לא הודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל מייד כשנודע לו.

תוצאות קבלת הבקשה ומתן צו האיחוד

במידה ורשם ההוצאה לפועל החליט לקבל את הבקשה, ולהורות בצו על איחוד התיקים התלויים ועומדים כנגד החייב, מכאן והלאה החייב ישלם כספים לזוכים (הנושים) אך ורק במסגרת תיק האיחוד באמצעות לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק האיחוד.

מרגע שניתן צו האיחוד רשם ההוצאה לפועל יכול להורות על הפסקת או השהיית הליכים מסויימים שננקטו בתיק מן התיקים עליהם חל צו האיחוד.

במידה ונפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו איחוד, יצרף אותו רשם ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאים הכלולים בו, ובלבד שנתן הזדמנות לכל הצדדים לטעון טענותיהם; ואולם רשם ההוצאה לפועל יורה שהתיק הנוסף לא יצורף לתיק האיחוד, אם נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקי האיחוד ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן המנויים בחוק שצויינו.


· האמור לעיל אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ משפטי

· הכותב, עו"ד אבירם א. גולדשטיין, הינו שותף במשרד עורכי הדין העוסק בין היתר בתחום פשיטות הרגל והפירוקים.

 


עודכן ב: 21/08/2013

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא הוצאה לפועל וחובות
חדשות ופסקי דין בנושא הוצאה לפועל וחובות
הורים לילד שעבר התעללות בגן הבהירו לגננת במשפחתון החדש כי עליה לחבר אותם למצלמות המתעדות אונליין את מה שמתרחש בגן. מאחר שמערכת המצלמות הפסיקה לפעול, נקבע כי ההורים היו זכאים להוציא את הילד מהגן באופן מיידי וללא הודעה מראש
מאת: LawGuide | 06/09/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


עו"ד אוריאל זעירא  עו"ד אוריאל זעירא אזור המרכז053-9428363ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים
שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישורשגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישוראזור הדרום053-7105249משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת אזור הצפון053-9370224המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
שחר & שחר - משרד עו"דשחר & שחר - משרד עו"דירושלים והסביבה053-9377930ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.
דמרי - בן שחר משרד עו"דדמרי - בן שחר משרד עו"דאזור הצפון053-7298477משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.