שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג דיני עבודה חופשה ללא תשלום - חל"ת, מאת: עו"ד עודד ערמוני

חופשה ללא תשלום - חל"ת, מאת: עו"ד עודד ערמוני

 
מאת: | פורסם ב: 02/04/2009 | צפיות: 28040

מאמר זה עוסק במהותה ומשמעותה של החופשה ללא תשלום


קראו עוד בתחום

חל"ת – חופשה ללא תשלום

הצורך לבצע מהלכים דחופים של התייעלות נוכח המשבר הכלכלי - מצד אחד, והרצון להימנע מפיטורי עובדים - מצד שני, מביאים מעבידים רבים לבחון בימים אלו את האפשרות של הוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום - "חל"ת". רשימה זו נועדה להציג את מאפייניה העיקריים של החל"ת.

חל"ת – הסכמה על השעיית יחסי העבודה

חופשה ללא תשלום הינה פעולה של השעיית חוזה העבודה. בעת חופשה ללא תשלום יחסי עובד – מעביד אינם מתנתקים, ואולם ההתחייבויות העיקריות של הצדדים – זו של העובד לעבוד, וזו של המעביד לשלם שכר - מושעות.

הגם שחוקי עבודה שונים מתייחסים לסיטואציה של חל"ת, הרי יש להבהיר, כי לא מדובר במנגנון אשר מעוגן בחוק כלשהו. למעט אותם מקומות עבודה, בהם היציאה לחל"ת מוסדרת בהסכמים או בהסדרים קיבוציים, הרי במרבית מקומות העבודה במגזר הפרטי, חל"ת הינו מצב דברים הטעון הסכמה של הצדדים ליחסי העבודה.

נדגיש זאת היטב – מעביד אינו יכול לכפות על עובד יציאה לחל"ת. פעולה חד צדדית שכזו תהווה הפרה של חוזה העבודה. למעביד אשר מציאות עסקו הינה, כי אין הוא יכול להמשיך להעסיק את העובד המסרב לצאת לחל"ת, אין ברירה, אלא להביא לסיום ההתקשרות בהליך תקין.

משעה שהחל"ת הינו פרי הסכמת הצדדים, הרי היא זו הקובעת את טיבה – כך, חל"ת יכולה להיות לתקופה רצופה ומוגדרת (למשל – בעת השבתת המפעל לחודש ימים), או לתקופה אשר תסתיים בהתקיים תנאי מסוים, וכן הלאה.

יחד עם זאת, ככלל לא ניתן ליצור מצב דברים בו שוהה העובד בחל"ת שאינה מוגבלת בזמן או שאורכה הינו בלתי סביר בנסיבות, וודאי שללא הסכמתו המפורשת של העובד - במקרה כזה עשויה התנהגות המעביד להיחשב כשרירותית וחסרת תום לב.

לסיכום חלק זה – להוצאת עובד לחל"ת נדרשת הסכמת זה האחרון. מעביד אשר יכפה על עובד יציאה לחל"ת יפר בכך את חוזה העבודה, לעובד תקום הזכות להתפטר בדין מפוטר ואף לעתור בתביעה לסעדים אחרים בקשר עם הפרה זו. כך הוא כאשר מדובר בחל"ת מוגבלת בזמן, וודאי שכך הוא כאשר מדובר בהוצאה לחל"ת שאינה מוגבלת בזמן – זו תחשב, אם תכפה על העובד לפיטורים שלא כדין של העובד.

זכויות העובד בתקופת חל"ת

אשר לאופן בו משליכה תקופת החל"ת על זכויותיו השונות של העובד, הרי כאמור, העיקרי שבמאפייני החל"ת הינו זה לפיו בגין תקופה זו העובד אינו מקבל שכר או כל תשלום אחר. כך, עובד אינו זכאי בתקופת חל"ת לזכויות כגון מחלה, חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב בזאת. בנוסף על עיקרון כללי זה ראוי לציין מספר עניינים ספציפיים, כדלקמן:-

דמי הבראה – כידוע הזכות לדמי הבראה קמה לעובד רק לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה. תקופות של חל"ת לא תובאנה בחשבון לצורך מניין אותה שנה.

תנאים סוציאליים כגון פנסיה, קרן השתלמות וביטוחים - יש להביא בחשבון, כי הפסקת ההפרשות בתקופת חל"ת עשויה לגרום לעובד לנזק חמור בעקבת קטיעת הרצף הביטוחי. הגם שככלל אין חובה לעשות כן, הרי נכון יעשה המעביד אם יש לשקול להמשיך את העברת הכספים כולה או חלקה בתקופה זו. בכל מקרה, הכרח הוא להפנות באופן ברור את תשומת לב העובד לצורך החשוב לטפל בעניין זה, במידת הצורך, על ידי הפקדת כספים בעצמו.

פיצויי פיטורים – תקופה של חל"ת אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויים פיטורים. ואולם, בחשבון הוותק הקובע לחישוב הפיצויים, לא תובא בחשבון תקופת חל"ת העודפת על 14 יום בשנת עבודה. במקרה של פיטורים בתקופת החל"ת או מיד לאחריה, הרי השכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים הינו השכר אשר שולם לעובד ערב היציאה לחל"ת, בצירוף תוספות יוקר אם היו בתקופת החל"ת.

ביטוח לאומי – על פי חוק הביטוח הלאומי, על מעביד לשלם בגין עובד בחל"ת דמי ביטוח בשיעור של 6.57% משכר המינימום (בעת עריכת רשימה זו, מדובר בסך של 252.96 ₪), וזאת בגין החודשיים הראשונים לחל"ת. בגין התקופה שלאחר מכן חלה החובה על העובד.

דמי אבטלה לעובד בחל"ת

חרף מורכבות העניין, הרי גם לעובדים בחל"ת קיימת אפשרות לקבל קצבת דמי אבטלה, וזאת בתנאי שמתקיימים בהם שני התנאים הבאים במצטבר (i) היציאה לחל"ת לא הייתה ביזמת העובד, אלא בלית ברירה מבחינתו. (ii) אורכה של החל"ת הינו 30 ימים לפחות והעובד ניצל קודם לה את כל מכסת ימי החופשה אשר הייתה צבורה לזכותו במקום העבודה.

בהתקיים תנאי סף אלו תבחן עמידתו של העובד שבחל"ת בתנאי הזכאות הרגילים לקבלת דמי אבטלה – גיל (מעל 20 ולמטה מ- 67), תקופת אכשרה (בין 300 ל- 360 ימים (תלוי במבנה השכר) שבגינם שולמו דמי ביטוח, וזאת בתקופת של כשנה וחצי קודם לתחילת תקופת האבטלה), והעדר עבודה מתאימה אחרת – ובהתקיים אלו יהיה העובד שבחל"ת זכאי לדמי אבטלה.

סיכום – חל"ת

בימים אלו של חוסר בהירות קיצוני, ומצב כלכלי מורכב, שימוש בכלי של חל"ת מאפשר למעביד לנהל תהליך מושכל ומדוד של קבלת החלטות ובקרת נזקים.

הוצאת עובדים לחל"ת מאפשרת הקלה מיידית בנטל הוצאות השכר, וזאת תוך הימנעות מניתוק יחסי עובד מעביד. קיומם של יחסים אלו, המטילים חובת נאמנות על הצדדים להם, מונע מעבר עובדים למתחרים, אובדן של כוח אדם מיומן, שומר על זיקה לארגון, וכיוצא בזאת.

ואולם יש לזכור, כי מדובר בתוצאה קשה ביותר מבחינתו של העובד אשר מקור פרנסתו נגדע.

נראה, על כן, כי הוצאות עובדים לחופשה ללא תשלום, צריכה להיעשות בזהירות, לפרק זמן מוגבל, ותוך שיתוף, ככל שניתן, של העובדים בתהליך.


הערה חשובה – רשימה זו אינה תחליף לייעוץ משפטי, שכן ישום העקרונות דלעיל על עניין ספציפי, הינו תלוי הקשר ונסיבות.

 


עודכן ב: 02/04/2009
דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
פניה לייעוץ אישי ודיסקרטי ע"י עורך דין
עוד בנושא דיני עבודה
חדשות ופסקי דין בנושא דיני עבודה
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


אליס שמאי עורכת דיןאליס שמאי עורכת דיןאזור המרכז053-7931319עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
עו"ד אביב סטרול עו"ד אביב סטרול אזור המרכז053-6112811עוסק בתחומים: דיני משפחה, דיני עבודה, הוצאה לפועל ופשיטת רגל
אריק שלו ושות`, עורכי דיןאריק שלו ושות`, עורכי דיןאזור המרכז053-9377919דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.
משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`אזור השרון והסביבה053-9370240עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות
עו"ד שי טלעו"ד שי טלאזור המרכז053-8007594ניסיון מעל 10 שנים בדיני עבודה, דיני ספורט, מקרקעין נדל"ן ומשפט אזרחי
מעודה יוסף - עו"ד ומגשרמעודה יוסף - עו"ד ומגשראזור השרון והסביבה053-9428951דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין
בוים & תומא עורכי דיןבוים & תומא עורכי דיןאזור המרכז053-8007674משרד ותיק ופעיל העסוק בדיני עבודה, נזקי גוף, רשלנות רפואית וביטוח לאומי.
אזי נ. כהן - משרד עורכי דיןאזי נ. כהן - משרד עורכי דיןאזור המרכז053-9428375עוסק בדיני עבודה, דיני נזיקין על כל רבדיהם ומשפט מסחרי. מייצג בכל הערכאות.
משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפוןמשרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפוןאזור המרכז053-9386720עוסק בדיני עבודה בדגש על זכויות עובדים ובפשיטות רגל במחיקת חובות.
קן-דרור הראל ושות` - משרד עו"דקן-דרור הראל ושות` - משרד עו"דאזור המרכז053-6112809משרדנו מעניק ייעוץ וטיפול במשפט מסחרי, דיני עבודה ודיני נזיקין.
דוד סער, משרד עו"דדוד סער, משרד עו"דאזור המרכז053-9428975עוסק בתביעות נזקי גוף, דיני עבודה, ביטוח, פנסיה
רות רפאלי, משרד עו"דרות רפאלי, משרד עו"דאזור השרון והסביבה053-8007615משרד בוטיק העוסק בדיני עבודה על כל רבדיו, לרבות ייצוג בתביעות אזרחיות.
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דיןפינקלמן עוזרי – משרד עורכי דיןירושלים והסביבה053-9370268מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח