שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג משפחה וירושה מינוי אפוטרופוס, מתי, כיצד ועבור מי?

מינוי אפוטרופוס, מתי, כיצד ועבור מי?

 
מאת: חגי אורגד משרד עו"ד ונוטריון    053-9377939| פורסם ב: 16/01/2012 | צפיות: 1221
  • איזור: אזור הצפון
  • כתובת: שד` בן גוריון 63
  • עיר: קרית ביאליק
  • טלפון: 053-9377939
רוצה שנחזור אליך?
אל חגי אורגד משרד עו"ד ונוטריון

מהי אפוטרופסות? זוהי הזכות והחובה לשמור ולדאוג למימוש זכויות, לדאוג לצרכים, להגן ולנהל את ענייניו של אדם, אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו בכוחותיו העצמיים הפיזיים ו/או האינטלקטואליים.


קראו עוד בתחום

מאת עו"ד חגי אורגד

 

מבוא-

 

מקור המילה אפוטרופוס, שאוב מהשפה היוונית ומשמעותה: "ממונה". כלומר אדם המשגיח והנאמן על ענייניו של אחר.

 

אפוטרופוס ימונה לאדם מבוגר, אשר מאבד את צלילות דעתו, או לחילופין לילד מוגבל או רפה שכל כאשר מתעורר צורך לטפל בהם מעבר להיותם קטינים (שכן, במצב הדברים הרגיל, הורים הם אפוטרופסים טבעיים של ילדם ללא צורך במינוי כזה או אחר).

 

ישנן סיטואציות במסגרתן ימונה אפוטרופוס על נכסי קטינים או על הקטינים עצמם, שאין הוריהם בחיים, או שנבצר מהם מלמלא את תפקידם מסיבה זו או אחרת.

 

אדם אשר על ענייניו מונה אפוטרופוס, מכונה בעגה המשפטית חסוי. בכדי להתמנות לאפוטרופוס, יש צורך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה (יורחב בהמשך).

 

המסגרת הנורמטיבית-

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, מהווים את המסגרת החקיקתית מכוחה, נותן בית משפט לענייני משפחה החלטות ופסקי דין, הן במינוי אפוטרופוס והן בפיקוח על האפוטרופוס, כפי שיורחב בהמשך. הקורא הסקרן יוכל להרחיב ידיעותיו, על ידי עיון בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו ועל פיו.

 

מהי אפוטרופסות?

 

זוהי הזכות והחובה לשמור ולדאוג למימוש זכויות, לדאוג לצרכים, להגן ולנהל את ענייניו של אדם, אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו בכוחותיו העצמיים הפיזיים ו/או האינטלקטואליים.

 

במילוי תפקידיו, חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי במסירות.

 

להלן יובא תוכנו של סעיף 41 לחוק -

 

"במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין".

 

אולם, ישנן מספר פעולות אותן אינו רשאי לבצע האפוטרופוס, אלא אם כן קיבל אישור מראש מבית המשפט.

 

להלן יובא תוכנו של סעיף 47 לחוק-

 

"האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

 

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;

(3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק;

(4) נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(5) נתינת ערבות;

(6) פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור".

 

סוגי אפוטרופסות-

 

ככלל קיימים ארבעה סוגי אפוטרופסות:

 

הסוג הראשון הינו אפוטרופוס על גוף-

 

במקרה זה, כאשר מתמנה האפוטרופוס, הוא- האפוטרופוס יקבל החלטות במקום אותו חסוי שאינו כשיר דיו לקבל החלטות בענייניו. דבר אשר יכול ויבוא לידי ביטוי בעניין החלטות בתחום הרפואה למשל, כגון: קבלת טיפול רפואי, הסכמה להתנתח וכו'..

 

הסוג השני הינו אפוטרופוס על רכוש-

 

במקרה זה, כאשר מתמנה אפוטרופוס, אזי האפוטרופוס יקבל החלטות בתחום הרכושי/ כספי, במקום החסוי שאינו כשיר או צלול דיו בכדי לקבל החלטות בנושא הרכושי/ כספי. במקרה זה בין היתר, יהא על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי ולנהל רישום מסודר על הוצאותיו והכנסותיו של החסוי.

 

הסוג השלישי הינו מינוי אפוטרופוס כללי-

 

מינוי זה טומן בחובו, הן אפוטרופסות על גוף והן אפוטרופסות על רכוש (כנאמר לעיל).

 

הסוג הרביעי הינו אפוטרופוס בפועל-

 

זהו אדם שהאפוטרופסות שלו וכוחה, אינו שאוב מהחלטת בית המשפט למנותו כאפוטרופוס. זהו לדוגמא, דוד שהינו אחראי על אחייניו שהוריהם נפטרו, או הורים לילד הסובל מנכות או מפיגור שכלי, שלא פנו בבקשה להתמנות לאפוטרופסות מסיבה זו או אחרת.

 

בקשה למינוי אפוטרופוס-

כאמור לעיל, בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית משפט לענייני משפחה. על הבקשה למינוי אפוטרופוס, לכלול נימוקים משכנעים דיים, בצירוף אישורים ואסמכתאות אשר יצורפו לבקשה. על הבקשה למינוי אפוטרופוס להיות מלווה בתצהיר כתמיכה לבקשה. על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין, כדין ועל פי דרישות החוק.

 

בית המשפט, רשאי ליתן החלטה לפיה ישולם לאפוטרופוס שכר חודשי. נושא זה מוסדר בין היתר בתקנה 5 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) תשמ"ט- 1988.

 

הנה כי כן, מינויו של אפוטרופוס על פי מינוי מטעם בית משפט לענייני משפחה, נעשה לאחר בחינה ובדיקה מדוקדקת של התאמתו למלא את התפקיד, לפי שיקול דעתו וראות עיניו של בית המשפט היושב בדין.

 

כמו כן, במהלך תקופת האפוטרופסות, עומד האפוטרופוס תחת עינו הפקוחה של בית המשפט עד לסיום מינוי האפוטרופסות. הטעם לכך נעוץ בעובדה כי החסוי, הינו החוליה החלשה ביותר בחברה, ומכאן מתעורר הצורך והחובה להגן על החסוי, שמא בעקבות חולשתו הפיזית ו/או המנטאלית ו/או האינטלקטואלית ייפגע פיזית, ייעשק, ינוצל וכו' וכו'..

 

סיכום-

 

כפי שרואות עיננו, דרכי מינוי אפוטרופוס והתאמתו לתפקיד, התנהלות האפוטרופוס ומתן דיווח מטעמו בהתאם, הינם נושאים סבוכים ובעלי רגישות יתרה. שכן, עסקינן בסופו של של יום במתן שירות לחסויים, אשר הינם החוליה החלשה והשברירית ביותר בחברה. למותר לציין, כי מדובר בבני אנוש יקרים אשר ראוי כי טובתם תעמוד לנגד עיננו. לפיכך, בנושא אפוטרופסות אשר הינו נושא סבוך ורגיש, ראוי לפנות לעורך דין אשר הינו בקיא בתחום האפוטרופסות, מצוי בפרטיו ויודע היטב לבצע את מלאכתו המשפטית נאמנה, על מנת להוביל את הלקוח לתוצאות הרצויות.

 

הבהרות משפטיות-

 

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לאפוטרופסות בכלל ולדיני אפוטרופסות בפרט.

 

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

 

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות העומדות על הפרק עת מתעוררת סוגיית אפוטרופסות, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

 

 


עודכן ב: 16/01/2012

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפחה וירושה
חדשות ופסקי דין בנושא משפחה וירושה
מצד אחד, הבעל הגיש תביעה לגירושין וטען שאשתו בגדה בו במשך שנות נישואיהם. מצד שני, האישה הגישה תביעה לשלום בית וביקשה שבעלה יחזור הביתה. מה קבע בית הדין הרבני?
מאת: LawGuide | 19/03/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


משרד עו"ד יצחק קארומשרד עו"ד יצחק קארואזור הדרום053-9428453עוסק בדיני המשפחה ומעמד אישי ובדיני תעבורה. שלוחות בתל אביב ובאר שבע
עורכת דין סופי אביב עורכת דין סופי אביב אזור הצפון053-7101180עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון
עו"ד שרון בירון מרקוביץעו"ד שרון בירון מרקוביץאזור הדרום 053-9428863עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
בן-דוד, יוסף, שימונוב ושות` - משרד עורכי דין ונוטריון	בן-דוד, יוסף, שימונוב ושות` - משרד עורכי דין ונוטריון אזור השפלה והסביבה053-7933102עוסק בדיני משפחה ומעמד אישי, מקרקעין, הוצל"פ וחדלות פרעון
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון אזור הצפון053-6130839עוסקת בדיני משפחה, גישור בגירושין בין בני זוג, הסכם ממון וחיים משותפים.
עודד פרץ ושות` עודד פרץ ושות` אזור המרכז053-9428566עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"דד"ר איריס טרומן , משרד עו"דאזור המרכז053-8007701ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.
מור כרמי עורכת דין ומגשרת מור כרמי עורכת דין ומגשרת אזור הצפון053-6112829מתמחה בהליכי גירושין הסכם ממון, צוואות, גביית מזונות וייפוי כח מתמשך
יובל ניב, משרד עורכי דיןיובל ניב, משרד עורכי דיןאזור השרון והסביבה053-9377914עוסק בתחום האזרחי לרבות דיני עבודה, נזיקין ודיני משפחה, צוואות וירושות
משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקיןמשרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקיןאזור השפלה והסביבה053-9428887דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור
משרד עו"ד לוסי מאירמשרד עו"ד לוסי מאיראזור המרכז053-8007576עוסקת 13 שנה בדיני משפחה וירושה לרבות ליטיגציה בכלל הערכאות המשפטיות
עו"ד עדי מלאכיעו"ד עדי מלאכיאזור השרון והסביבה053-7293465עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.
משרד עורכי דין שרון סגל ושות`משרד עורכי דין שרון סגל ושות`אזור השרון והסביבה053-9374376עוסק בדיני גירושין, משפחה וירושה ובמעמד אישי. שלוחות בתל אביב ובנתניה.