שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג משפט פלילי הלכת יששכרוב - חשיבותה של זכות ההיוועצות

הלכת יששכרוב - חשיבותה של זכות ההיוועצות

 
מאת: עו"ד ומגשר עופר בן אב"י    053-9428893| פורסם ב: 14/04/2011 | צפיות: 18581
4.0 מתוך 5.0
(מספר מדרגים 11)

  • איזור: אזור הדרום
  • כתובת: רוגוזין 3 א`
  • עיר: אשדוד
  • טלפון: 053-9428893
רוצה שנחזור אליך?
אל עו"ד ומגשר עופר בן אב"י

חשיבותה של זכות ההיוועצות - במהלך קליטתו בכלא התבקש המערער להתפשט ולהפשיל תחתוניו וכשעשה זאת, נפלה מהם חבילה עטופה בנייר. תחילה ניסה המערער להסתיר את החבילה מתחת לרגלו, אך מיד לאחר מכן אמר: "זה גראס אני יכול להסביר"...


קראו עוד בתחום

עובדות המקרה –

 

ביום 17/12/96 נקלט המערער בבסיס כליאה צבאי וזאת בגין נפקדות מהצבא. במהלך קליטתו בכלא התבקש המערער להתפשט ולהפשיל תחתוניו וכשעשה זאת, נפלה מהם חבילה עטופה בנייר. תחילה ניסה המערער להסתיר את החבילה מתחת לרגלו, אך מיד לאחר מכן אמר: "זה גראס אני יכול להסביר".

 

למחרת היום נחקר המערער וזאת מבלי שקיבל הודעה כדין על זכותו להיוועץ בעורך דין. בחקירתו זו, הודה המערער כי עישן סם מסוג קנבוס.

 

המערער פירט בפני החוקר את המקרים בהם עשה שימוש בסם בהיותו חייל ואף השיב לשאלות החוקר בנוגע להחזקת הסם שנתפס ברשותו בעת קליטתו בכלא.

 

רק לאחר סיום גביית ההודעה, נאמר למערער כי הוא עצור וכי עומדת לו הזכות להיוועץ בעורך דין. למחרת היום, לאחר ששוחח המערער עם סנגורית, נחקר בשנית וענה רק על שאלות החוקר בנוגע להחזקת הסם שנתפס ברשותו בכלא.


כנגד המערער הוגש, לבית הדין הצבאי המחוזי, כתב אישום המייחס לו עבירות של שימוש בסם מסוכן ועבירה של החזקת סם מסוכן.


בבית הדין הצבאי המחוזי טען הסנגור כי יש לזכות את המערער מהעבירות של השימוש בסם מסוכן שכן אלו מבוססות על אותן הודאות, שנגבו מהמערער וזאת בלא שהוזהר על זכותו להיוועץ עם עורך דין (לא היתה מחלוקת על החזקת אותו סם שנתפס עת נקלט המערער בכלא). בית הדין המחוזי קיבל, ברוב דעות, את טענות ההגנה וזיכה את המערער מאותן עבירות של שימוש בסם מסוכן.


בית הדין הצבאי לערעורים הפך את החלטת בית הדין המחוזי בקובעו כי למרות העדר האזהרה בדבר הזכות להיוועץ עם עורך דין, הרי שהודאות המערער קבילות הן. התיק הוחזר לבית הדין המחוזי ועל המערער נגזר, בגין אותן עבירות שימוש בסם, עונש מותנה. נוכח רשות הערעור שנתן בית הדין הצבאי לערעורים, הגישו באי כוח המערער ערעור לבית המשפט העליון.


ראשית, דנה השופטת בינייש בשאלה מיהו "עצור"? סע' 32 לחוק המעצרים וסע' 19 לחוק הסנגוריה הציבורית משתמשים בשורש ע.צ.ר בהקשר לזכות החשוד להיוועץ עם עו"ד.

 

השופטת בינייש משאירה סוגייה זו בצריך עיון אך מציינת כי נוטה לקבל את הגישה המרחיבה (אותה הציעו הסנגורים) לפיה "עצור" הוא מי שחשוד בביצוע עבירה ומעוכב במשמורת המשטרה לצרכי חקירה, באופן שחירותו וחופש תנועותיו מוגבלים וזאת אף אם לא התקבלה החלטה של הקצין הממונה לעצרו.


בהמשך דנה השופטת בינייש בשאלה האם העדר אזהרה בדבר הזכות להיוועץ עם עו"ד, תביא לפסילת ההודייה מכוח סע' 12 לפקודת הראיות ("חופשית ומרצון").

 

באופן עקרוני, קובעת השופטת, כי כיום מהווה ההגנה על זכויותיו של הנחקר תכלית מרכזית ועצמאית- ולא רק משנית- לפסילת קבילותן של הודאות מכוח סע' 12. טיבם והיקפם של אמצעי החקירה הפסולים, בהקשר לסע' 12 הנ"ל, עשוי להיות רחב מבעבר. עם זאת, כך השופטת בינייש, פגיעה בזכות השתיקה או היוועצות עם עורך דין תוביל לפסילת קבילותה של הודאת נאשם במסגרת סע' 12, רק כאשר יש באותה פגיעה על פי אופייה ועוצמתה, כדי לפגום באופן חמור בחופש הבחירה ובאוטונומית הרצון של הנחקר במסירת הודאתו.

 

במקרה דנן, העדר האזהרה בדבר הזכות להיוועצות לא פגע משמעותית בזכות לאוטונומיית הרצון ובחופש הבחירה של המערער עת מסר הודאתו ועל כן אין, במקרה זה, כדי להביא לפסלות ההודייה מכוח סע' 12 לפקודה. יש לציין את קביעת השופטת כי במסגרת הסע' הנ"ל יכול ותהיה להעדר האזהרה השפעה על משקל ההודייה אך לא בהכרח על קבילותה.


למרות קביעתה כאמור בסע' 6, מפתחת השופטת בינייש דוקטרינה פסיקתית לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין בהליך הפלילי- הדוקטרינה מתייחסת לכל סוגי הראיות בהליך הפלילי, אשר הושגו שלא כדין ע"י רשויות אכיפת החוק. באופן כללי יצויין כי מדובר בראיות שהושגו באמצעי חקירה מנוגדים להוראה הקבועה בחוק, בתקנה או בנוהל מחייב, או תוך פגיעה שלא כדין בזכות יסוד מוגנת.

 

הדוקטרינה נוצרת על רקע "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ועל רקע ההכרה בחובה להגן על זכויות נאשמים ועל טוהר ההליך הפלילי.


עפ"י הדוקטרינה הפסיקתית בית משפט יכול פסול ראייה שהושגה שלא כדין וזאת בהצטבר שני תנאים: 1. באם הראייה הושגה שלא כדין 2. ובאם קבלתה במשפט תפגע משמעותית בזכות הנאשם להליך הוגן שלא בהתאם לתנאי פיסקת ההגבלה.


ראייה שהושגה שלא כדין- ראייה, שכאמור, הושגה בניגוד לחוק, תקנה או נוהל מחייב, באמצעים בלתי הוגנים או באמצעים הפוגעים בזכות יסוד מוגנת.


קבלת הראייה במשפט פגע מהותית בזכות הנאשם להליך הוגן שלא עפ"י גדריה של פסקת ההגבלה- על הפגיעה להיות משמעותית, לתכלית שאינה ראוייה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. בנסיבות אלה, קבלת הראייה במשפט תעלה כדי פגיעה שלא כדין בזכות החוקתית לכבוד ולחירות. כדי למנוע פגיעה זו, על בית המשפט לפסול את קבילותה של הראייה.


אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי במסגרת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית א. אופייה וחומרתה של אי החוקיות שהיתה כרוכה בהשגת הראייה- אי ההגינות שהיו כרוכים בהשגת הראייה, האם השימוש באמצעי החקירה הבלתי כשרים נעשה במכוון או בתם לב (אם כי גם תום לב אין בו כדי להכשיר הראייה אלא מדובר רק באחד השיקולים), האם ישנן נסיבות מקלות שיש בהן כדי להפחית מחומרת אי החוקיות (כגון תרומה של הנאשם), האם ניתן היה להשיג את הראייה באופן חוקי שאז ההפרה תחשב חמורה יותר והאם הראייה היתה מתגלית או מושגת ע"י הרשויות גם לולא השימוש באמצעי בלתי כשיר שאז יש בכך כדי להפחית מעוצמת הפגיעה בזכות הנאשם.

 

ב. מידת ההשפעה של אמצעי החקירה הפסול על הראייה שהושגה- מידת אי החוקיות שהיתה כרוכה בהשגת הראייה וכן השאלה האם קיום הראייה הינו עצמאי ונפרד מאי החוקיות שהיתה כרוכה בהשגתה. בנסיבות בהן התשובה חיובית ( למשל ראיות חפציות ) הרי שיש בכך להוות שיקול בעד קבלתה.

 

ג. הנזק מול התועלת החברתיים הכרוכים בפסילת הראייה- כאשר מדובר בראייה חשובה ומכרעת לתביעה וכאשר העבירות המיוחסות לנאשם חמורות מאד, הרי שפסילת הראייה עלול לפגוע יתר על המידה באינטרס הציבורי.


ממשיך וקובע בית המשפט כי דוקטרינת הפסילה חלה גם על הודאות נאשמים ומשלימה את המסלול הקבוע בסע' 12 לפקודת הראיות. כלומר, עשוייה הודאת נאשם להימצא קבילה עפ"י סע' 12 לפקודה אך להיפסל עפ"י הדוקטרינה הפסיקתית ולהיפך.


נקבע כי ההלכה התקדימית הנ"ל תחול על כל נאשם שתיקו תלוי ועומד בפני בית המשפט. לא נקבע על מי הנטל להוכיח את המישור הראייתי הכרוך בבקשת הפסילה ומהו השלב המתאים להעלותה.


במקרה דנן, הוחלט, לאור הדוקטרינה הפסיקתית, לפסול את הודאת המערער ביחס לשימושו בסם וזאת מהנימוקים הבאים: העובדה כי החוקר הצבאי נמנע במתכוון מליידע את המערער בדבר זכותו להיוועץ עם עו"ד, הקלות בה ניתן היה לגבות את הודאת המערער כדין וכן העובדה כי העבירות בהן מדובר, אינן מהחמורות בספר החוקים.

 

בסופו של יום, כך בית המשפט, קבלת הודאת המערער תיצור פגיעה משמעותית ובלתי מידתית בזכותו להליך פלילי הוגן ולפיכך יש להורות על פסילתה. המערער מזוכה מאותן עבירות של שימוש בסם מסוכן.


בית המשפט מעיר כי העובדה שאי החוקיות, שהיתה כרוכה בהשגת הראייה, מהווה תופעה רווחת- יש בה כדי להוות נסיבה שעל בית המשפט להביא במסגרת שיקוליו.


השופט גרוניס, בדעת מיעוט, קובע כי יש לדחות את הערעור, בין היתר, משום שהמערער הודע על זכותו לשתוק ועל כן אין בהעדר הודעה על זכותו להיוועץ עם עו"ד כדי לפסול את הודאתו. 
 


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפט פלילי
חדשות ופסקי דין בנושא משפט פלילי
אדם שפתח חלון של דוכן פיס והכניס את ידו, מבלי שגנב דבר, הורשע בעבירה של התפרצות לבית עסק. בית משפט השלום בבאר שבע נדרש לקבוע את העונש ההולם
מאת: LawGuide | 06/12/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


עו"ד נדב גרינולדעו"ד נדב גרינולדאזור הצפון053-6130161המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7
גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דיןגימפוביץ - זמיר משרד עורכי דיןאזור השפלה והסביבה053-7101883עוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו, תעבורה, תכנון ובנייה ומקרקעין
סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
עו"ד שמעון צורעו"ד שמעון צוראזור הצפון053-7105257ניסיון רב בתחום המשפחה, משפט מסחרי עם דגש על ליווי חברות ופלילי
מנשה - רון משרד עו"דמנשה - רון משרד עו"דאזור המרכז053-8007619יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דיהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דאזור הצפון053-9428843עוסק בתחום הנזיקין לגווניו, בעבירות כלכליות ובצווארון לבן
עו"ד אלון שליכטרעו"ד אלון שליכטראזור המרכז053-8007600עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, ייעוץ מיידי 24 שעות ביממה
אוחיון-דבש, משרד עורכי דין         אוחיון-דבש, משרד עורכי דין אזור המרכז053-9428478ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.
עו"ד רוני יאירעו"ד רוני יאיראזור המרכז053-9428370ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.
משרד עו"ד יפעת כהןמשרד עו"ד יפעת כהןאזור הצפון053-7931310עוסק בתחום הפלילי ובעבירות רגישות כגון: אלימות במשפחה ועבירות מין.
עו"ד אלעד שאולעו"ד אלעד שאולאזור המרכז053-9386765תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פליליים המייצג לקוחות נורמטיביים
מוטי אדטו מוטי אדטו אזור המרכז 053-9377926עו"ד פלילי באזור מרכז וירושלים עם 20 שנות ניסיון בייצוג נורמטיביים במשפט פלילי
עו"ד פלילי – גיל באיער עו"ד פלילי – גיל באיער אזור המרכז053-9428974תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות
עורך דין מוריס סידיעורך דין מוריס סידיאזור השפלה והסביבה053-9370255עוסק מזה שנים בתעבורה ופלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הארץ.