שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג הוצאה לפועל וחובות תיק הוצאה לפועל - מה זה אומר? מדריך להוצאה לפועל

תיק הוצאה לפועל - מה זה אומר? מדריך להוצאה לפועל

 
מאת: עו"ד קארין ברגינסקי    053-9428857| פורסם ב: 05/04/2011 | צפיות: 18736
4.0 מתוך 5.0
(מספר מדרגים 16)

  • איזור: אזור השפלה והסביבה
  • כתובת: מנוחה ונחלה 14 ב
  • עיר: רחובות
  • טלפון: 053-9428857
רוצה שנחזור אליך?
אל עו"ד קארין ברגינסקי
 

למד בהרחבה על מערכת ההוצאה לפועל - המדריך מציג הסברים קצרים ועצות לחייבים וזוכים בהוצאה לפועל ...


קראו עוד בתחום

 

מה זה הוצאה לפועל?

 

הוצאה לפועל זה הליך הנועד לשמש כלי למימוש:

 

פסקי דין של כל ערכאות שיפוט.
שטרי משכון.
משכנתא.
שטרות.
שקים.

 

באמצעות ההוצאה לפועל ניתן אף לממש זכויות שהן לא רק כספיות, כך לדוגמא ניתן לממש זכות לפנות דייר מהדירה - סעד שנקרא סילוק יד .

 

מהי אזהרה? מה נכלל בתוכה?

 

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפעול נגד החייב, תנפיק לשכת ההוצאה לפועל ותשלח אליו בדואר רשום עם אישור מסירה, "מכתב בצבע ירוק" הנקרא אזהרה.

 

טופס אזהרה מודיע לחייב כי נפתח נגדו תיק ההוצאה לפועל.


באזהרה מפורט בגין מה נפתח התיק, באיזה לשכת ההוצאה לפועל, מספר התיק, סכום החוב, שובר לתשלום, צו חיוב בתשלומים, פרטי הזוכה והן ב"כ .

 

בנוסף באזהרה מוסבר בצורה תמציתית מה על החייב לעשות לאחר שקיבל אזהרה.

 

מה משמעות הסיבות המצוינות על גבי אישור מסירה ?

 

יובהר, כי על גבי אישור המסירה של האזהרה מצוין האם האזהרה נמסרה ולמי והן מה הסיבה לאי מסירת האזהרה.

על כן האזהרה תקבל סטטוס "נמסר" באם נמסרה לידי הנמען או אדם שהוא בן/בת משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו 18 שנה או הנמען סירב לקבל את האזהרה.


המצאה מלאה מאפשרת לזוכה לנקוט כנגד החייב בין היתר בפעולות מסוג מאסר, הבאה ועוד.

 

באם אין המצאה מלאה, דהיינו האזהרה לא נמסרה מהסיבה כי החייב העתיק כתובת או הנמען לא ידוע או לא נדרש או יש סיבה אחרת, הרי שהזוכה לא יוכל נקוט בפעולות מסוג מאסר הבאה עד שלא תומצא האזהרה באופן מלא.


מה צריך לעשות כשמקבלים אזהרה?

 

לאחר קבלת האזהרה ניתן לפנות בכמה דרכים כפי שיפורט כדלהלן:

 

• בהנחה והחייב סבור כי אינו חייב את הסכום בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל אזי תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה עליו להגיש התנגדות וזאת באם התיק נפתח בגין המחאות, שטרות או משכון.

• אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין פסק הדין והחייב שילם את החוב, אזי ניתן להגיש בקשה בטענת פרעתי.

 

• אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין פסק דין אשר ניתן בהעדר הגנה וכתב התביעה לא הומצא לו או לחילופין היתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו לדיון, הרי שניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין.

 

• באם קיימת סיבה מוצדקת לאי הגשת ההתנגדות בזמן, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.

יודגש, כי באם לא יגיש החייב התנגדות יראו בו כמודה בחוב.


מה זה צו תשלומים?

 

צו חיוב בתשלומים מופיע בטופס אזהרה המופק ע"י לשכת הוצאה לפועל הינו סכום תשלום חודשי אשר על החייב לשלם. צו חיוב בתשלומים נתון לשינוי, באם יגיש החייב בקשה לשלם את החוב ע"פ יכולתו. בקשה הנ"ל יש לתמוך באסמכתאות המעידות על המצב הכלכלי.
התשלום המינימלי הינו 100 ₪ לחודש.

 

מה זה חקירת יכולת?

 

חקירת יכולת הינה חקירה בה נחקר החייב ע"י הזוכה או עורך דינו של הזוכה על מצב הכלכלי ויכולתו של החייב לשלם את החוב. הדיון הנ"ל הינו חשוב ואין להקל ראש לקראתו. על החייב להגיש בקשה לחקירת יכולת הנתמכת באסמכתאות המעידות על המצב הכלכלי.
רצוי כי עורך הדין המתמחה בהוצאה לפועל יכין את הבקשה לחקירת יכולת והן יכין את החייב לקראת החקירה.
 

מה זה איחוד תיקים?

 

החייב אשר מתנהלים נגדו מספר תיקי ההוצאה לפועל רשאי להגיש ללשכת ההוצאה פועל בה מתנהלים רוב התיקים, בקשה לאיחוד תיקים.
לבקשה לאיחוד תיקים יש לצרף תצהיר המאמת את הפרטים הכלולים בבקשה. עם הגשת הבקשה על החייב לשלם 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים העומדים נגדו וסכום נוסף של 3% מיתרת החובות בתיקים נגדו מדי חודש, עד להחלטה בבקשת האיחוד.

 

יובהר, כי במסגרת בקשה לאיחוד תיקים, לא ניתן לצרף תיק מזונות, עניין שאינו כספי והתנגדות לביצוע שטר שהועברה לבית המשפט וטרם הוכרע בה סופית.


מה זה הכרזת החייב כמוגבל באמצעים?

 

לרשם ההוצאה לפועל סמכות להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, למעט כשמדובר בחוב מזונות של החייב לבן זוגו, ילדו הקטין, הנכה או הורו.רשם ההוצאה פועל מוסמך להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, כאשר ביקש החייב לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת התקופות המפורטות להלן:

 

שנתיים- אם סכום החוב אינו עולה על 20, 000 ₪.
שלוש שנים- אם סכום החוב הוא בין 20, 000 ₪ ל- 100, 000 ₪.
ארבע שנים- אם סכום החוב עולה על 100, 000 ₪.

 

לבקשה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים יש לצרף הצהרה וכתב ויתור על סודיות.

 

הגבלות המוטלות על החייב שהוכרז כמוגבל באמצעים: עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד ע"פ חוק שקים ללא כיסוי, הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב ועוד. חייב מוגבל באמצעים אינו רשאי לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד, ללא אישורו של רשם ההוצאה לפועל.

 

 

מה זה התנגדות לביצוע שטר?

 

סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 קובע כי, החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר. יש לתמוך את הבקשה בתצהיר בו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות.  משהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט.

סעיף 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל קובע כי את הבקשה יש להגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה לחייב.

 

יובהר כי באם לא צלח בידי החייב להגיש התנגדות במועד, הרי שעל החייב הגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בצרוף תצהיר המפרט את סיבות האיחור. יודגש, כי במקרה של אחור, לא יעוכבו ההליכים כנגד החייב באופן אוטומטי, אלא על החייב להגיש בקשה לעיכוב הליכים לרשם ההוצאה לפועל.


• באם ההתנגדות מתקבלת, הרי שבקשה לביצוע הופכת לכתב התביעה והתצהיר אשר הוגש מטעם החייב לכתב הגנתו.

• באם ההתנגדות נדחית, הרי שהתיק מוחזר להוצאה לפועל וזוכה יהיה רשאי לנקוט בהליכים לצורך גביית החוב.


מה זה ביטול פס"ד?

 

תקנה 214 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי באם ניתן פסק דין במעמד צד אחד, רשאי בעל הדין אשר נגדו ניתן פסק הדין להגיש בקשה לביטול פסק הדין תוך 30 יום מהמועד בו הומצא לו פסק הדין וביהמ"ש או הרשם רשאי לבטל פסק הדין ע"פ תקנה 201.

 

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי הגיש בעל הדין שנגדו ניתן פסק דין בקשת לביטולו תוך שלושים ימים

מיום שהומצא לו פסק הדין, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את פסק הדין - לבטל, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה.

 

מה זה טענת פרעתי?

סעיף 19 (א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967, קובע כי חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, רשאי להגיש טענת פרעתי.

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

סעיף 19 (ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי, החליט רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, יצווה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט, בהתחשב בנסיבות הענין, שלא לצוות כן.

 

סעיף 19(ג) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי, דחה רשם ההוצאה לפועל את טענת החייב, יטיל עליו הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענתו.

יצוין כי אין הגבלה בזמן בלהעלות את טענת פרעתי, דהינו בכל זמן בו החייב טוען כי שילם את החוב , הוא רשאי להעלות את טענת פרעתי.


מה זה נקיטת הליכים מבצעים?

 

הליכים מבצעים, אלה הליכים אשר ננקטים ע"י הזוכה לצורך גביית החוב. הפעולות מבצעיות כוללות עיקולים,הגבלות שונות,מאסרים,חקירות יכולת,עיכוב יציאה ועוד.


כפי שניתן להבין כי מרגע קבלת האזהרה יש לפעול נכון ומיידי!

 

אי פעולה במסגרת הימים הקצובים, דהיינו תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה עלולים לגרום לנזקים כבדים ובלתי הפיכים, דהינו נקיטת הליכים מבצעים, אשר יכללו:

 

• עיכוב יציאה מן הארץ.
• עיקולים בחשבונות בנק.
• עיקול בנכסי נדל"ן.
• עיקול צד ג'.
• עיקול רכב ותפיסת רכב.
• עיקול מטלטלין.
• חקירת יכולת. פקודת מאסר
• הגבלה על חידוש רשיון נהיגה ועוד.

 

בנוסף יש לזכור כי החוב גודל משמעותית:


• צובר הצמדות וריביות משמעותיות.
• רוב הפעולות הננקטות ע"י הזוכה עולות אגרות ולכן החוב גודל בהתאם.


בימינו לאור המצב הקשה במשק למצער, האנשים נקלעים למצוקות כלכליות אשר באות לידי ביטוי בצבירת חובות ועקב כך נפתחים נגדם תיקי ההוצאה לפועל.

 

ברור כי לרוב, אדם אשר נגדו נפתח תיק ההוצאה לפועל נכנס ללחץ ולכן חשוב לקבל יעוץ משפטי נכון התואם את מצב המשפטי של החייב.
יואר שוב כי הזמן הוא הגורם המכריע ולכן חשוב לטפל בעניין נכון ומיידי!

 


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא הוצאה לפועל וחובות
חדשות ופסקי דין בנושא הוצאה לפועל וחובות
הורים לילד שעבר התעללות בגן הבהירו לגננת במשפחתון החדש כי עליה לחבר אותם למצלמות המתעדות אונליין את מה שמתרחש בגן. מאחר שמערכת המצלמות הפסיקה לפעול, נקבע כי ההורים היו זכאים להוציא את הילד מהגן באופן מיידי וללא הודעה מראש
מאת: LawGuide | 06/09/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת אזור הצפון053-9370224המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.
שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישורשגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישוראזור הדרום053-7105249משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
דמרי - בן שחר משרד עו"דדמרי - בן שחר משרד עו"דאזור הצפון053-7298477משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.
סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
שחר & שחר - משרד עו"דשחר & שחר - משרד עו"דירושלים והסביבה053-9377930ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.
עו"ד אוריאל זעירא  עו"ד אוריאל זעירא אזור המרכז053-9428363ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר